DGG fractievoorzitter en nu kandidaat wethouder Frans Stravers, hier op de verkiezingsavond. (Foto: Micle de Greef)
DGG fractievoorzitter en nu kandidaat wethouder Frans Stravers, hier op de verkiezingsavond. (Foto: Micle de Greef) Micle de Greef

Namen wethouderskandidaten bekend

Algemeen 187 keer gelezen

GELDROP-MIERLO – De namen van de wethouderskandidaten in Geldrop-Mierlo zijn bekend. Frans Stravers (DGG) en Mathil Sanders-de Jonge (CDA) gaan samen met de huidige wethouders Marc Jeucken (CDA), Peter Looijmans (DGG) en Hans van de Laar (DPM) het college vormen.

Eerder was al bekend dat het college uit vijf wethouders zou gaan bestaan. Marc Jeucken, Hans van de Laar en Peter Looijmans wilden aanblijven als wethouder. Daar zijn nu Frans Stravers en Mathil Sanders-de Jonge als kandidaat bijgekomen.
Stravers is nu fractievoorzitter van DGG. Hij gaat fulltime aan de slag met onder meer recreatie en toerisme, wijkontwikkeling, duurzaamheid en onderwijs. Mathil Sanders-de Jonge krijgt de portefeuille WMO, jeugdbeleid, welzijn en inburgering. Zij krijgt een deeltijdbaan van tachtig procent. Dat geldt ook voor Peter Looijmans, die nu nog fulltime wethouder is. Looijmans wordt wethouder van werk en inkomen, armoedebeleid, cultuur en sport. Financiën, openbare werken en afval zijn taakgebieden voor Hans van de Laar, die fulltime aan de slag gaat. Hij is in het huidige college de enige met een deeltijdbaan van tachtig procent. Marc Jeucken blijft zich bezig houden met ruimtelijke ordening en wonen. “Met deze kandidaten hebben we een evenwichtige en evenredige portefeuilleverdeling kunnen maken”, stellen de fractievoorzitters van DGG, CDA en DPM. Komende week willen de drie partijen een concept doelstellingenakkoord presenteren, wat daarna met alle fracties besproken wordt. De bedoeling is om op 9 juni het nieuwe college te benoemen en het doelstellingenakkoord vast te stellen.

Uit de krant

Uit de krant