Servicerubriek

Huisartsen Geldrop-Mierlo
Voor spoedgevallen buiten kantooruren en in het weekend belt u de huisartsenpost Oost-Brabant T. 088 - 876 51 51.
Houd uw verzekeringsgegevens bij de hand als u de huisartsenpost belt.

Huisartsencentrum Mierlo
Heer van Scherpenzeelweg 11. Telefonisch bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur, balie gesloten van 13.00 tot 14.00 uur.
www.huisartsencentrum-mierlo.ohnet.nl of bel T. 0492 - 504 300.
Voor spoed bel T. 0492 - 504 304.

Tandartsen
Spoeddienst en weekenddienst in de avonden en de weekenden door Tandartsenpost Eindhoven T. 040 - 311 19 15.

Dienstdoende apotheek
De AnnApotheek in het St. Anna Ziekenhuis is geopend van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 23.00 uur, zaterdag en zondag 9.00-23.00 uur. Verzoek om de AnnApotheek ’s avonds (na 18.00 uur) en op zondag alleen voor spoedeisende medicatie te gebruiken. Na 23.00 uur is de AnnApotheek gesloten en kunt u voor spoedeisende medicatie terecht bij de Centrale Dienstapotheek bij het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Apotheek Coevering is elke zaterdag geopend van 10.00 tot 14.00 uur. Openingstijden maandag t/m vrijdag 8.30-18.00 uur, zaterdag 10.00-14.00 uur. Buiten de openingstijden kunt u 24 uur per dag uw medicijnen ophalen via de geneesmiddel-uitgifteautomaat. Wilt u van deze service gebruik maken? Kom dan naar de apotheek voor meer informatie. Ze laten u dan ook graag zien hoe de geneesmiddel-uitgifteautomaat werkt. Benu Apotheek Geldrop Langstraat 4 5664 GG Geldrop T. 040 - 286 24 74.
Apotheek Hofdael is elke zaterdag geopend van 10.00 tot 14.00 uur. Apotheek Heeze is op zaterdag gesloten en verwijst door naar apotheek Coevering.

Verloskundigen
De verloskundigenpraktijk van Willemijn van Dijk, Marjo Engelaar, Eline van Geijtenbeek en Maartje Kluck is altijd bereikbaar T. 06 - 526 780 66.
Tea Bijlsma en Madelon Janssen, verloskundigen Geldrop - Mierlo - Brandevoort. 24 uur per dag bereikbaar op T. 06 - 512 493 50.

Dierenartsen
Dienst Geldrop: wilt u voor de dienst uw eigen dierenarts bellen. Boschhoven kliniek voor dieren Heeze-Leende: voor dringende gevallen T. 040 - 206 16 82.
Dier en Dokter Mierlo Drs. B. ten Bruggen Cate, Geldropseweg 8a, 5731 SG Mierlo.
Voor spoed 24 uur per dag bereikbaar op T. 0492 - 599 599.

Diabeteslijn
Diabeteslijn voor alle vragen over diabetes (24 uur per dag, ‘s nachts alleen in geval van nood) en over de producten en diensten van de diabetesvereniging Nederland.
Kijk op info@dvn.nl of bel T. 033 - 463 05 66.

Zuidzorg
Organisatie voor thuiszorg. Centraal kantoor, Kastelenplein 173 Eindhoven. Postbus 2160, 5500 BD Veldhoven T. 040 - 230 84 00.
Locatie Heeze: Kapelstraat 74. Locatie Nuenen: De Pinckart 11. Locatie Geldrop: St. Vincentiusstraat 1. Voor overige locaties kunt u bellen op bovengenoemd nummer of raadpleeg www.zuidzorg.nl idzorg Heeze-Leende- Sterksel Heeft u vragen over (thuis)zorg, wonen en welzijn of hoe u thuiszorg kunt regelen?
Dan kunt u terecht bij het inloopspreekuur van de wijkverpleegkundige, iedere dinsdag van 14.00-15.00 in Dorpshuis Valentijn, Valentijn 3 in Sterksel.
Donderdag van 13.00-14.00 op Kapelstraat 74 in Heeze. Tevens is de wijkverpleegkundige van ZuidZorg bereikbaar tussen 12.00 - 15.00 uur op T. 040 - 880 69 18.
Zuidzorg Nuenen Vragen over (thuis)zorg, wonen en welzijn of thuiszorg regelen: de wijkverpleegkundige van ZuidZorg is bereikbaar tussen 12.00 - 15.00 uur op T. 040 - 880 69 11.

Zuidzorg Geldrop
Vragen over (thuis)zorg, wonen en welzijn of thuiszorg regelen: de wijkverpleegkundige van ZuidZorg is bereikbaar tussen 13.00-15.00 uur op T. 040 - 880 69 15.

SVA: Samenwerkende Vrijwilligersorganisaties Armoedebestrijding Voedselbank Geldrop-Mierlo.
Info: www.voedselbank-geldrop-mierlo.nl. Email: secretariaat@voedselbank-geldrop-mierlo.nl. T. 06 - 125 347 47.
Stichting Leergeld Geldrop-Mierlo/ Heeze- Leende E-mail: info@leergeldgeldrop.nl Info en aanmelding via www.leergeldgeldrop.nl

Vincentius vereniging Geldrop
Info: www.vincentiusgeldrop.nl, e-mail: vincentiusgeldrop@gmail.com of T. 06 - 419 044 81.
Werkgroep BudgetMaatje Info: budgetmaatjegeldrop@gmail.com. T. 06 - 419 044 81.

Lev-groep
De Lev-groep is een Welzijnsorganisatie die verschillende diensten en ondersteuning biedt in Geldrop en Mierlo. O.a ; ouderenwerk, jongerenwerk, vluchtelingenwerk, taalprojecten, steunpunt vrijwilligerswerk buurtbemiddeling, buurtsportcoaches, cursusaanbod, ondersteuning burgerinitiatieven en opbouwwerk. Voor Contact: info@levgroep.nl, www.levgroep.nl, www.lerenmetlev.nl, www.voorelkaaringeldrop-mierlo.nl of bel T. 0492 - 598 989.

Centrum Maatschappelijke Deelname
Hof van Bethanië, Heer van Scherpenzeelweg 9 in Mierlo. T. 040 - 289 38 93.
Openingstijden: Inloop maandag 9.00-12.30, donderdag 9.00-17.00. Formulierenspreekuur: woensdag 9.00-11.00.
Mantelzorgspreekuur: eerste woensdag van de maand 15.00-17.00. Huisbezoek?
Telefonisch bereikbaar op maandag t/m donderdag 9.00-17.00, vrijdag van 9.00-12.30 via T. 040 - 289 38 93.

St. vrijw. zorg thuis Geldrop / Mierlo / Nuenen
Voor terminale zorg bereikbaar via T. 06 - 124 589 61.
Voor zorg aan mensen met dementie en/of lichamelijke beperking via T. 06 - 124 589 61 of via CMD Geldrop, T. 14040, of CMD Nuenen, T. 040 - 283 16 75.

Ouderenadviseurs Senioren in Geldrop en Mierlo
Kunnen voor vragen en advies de vrijwillig ouderenadviseurs of cliëntondersteuners bereiken via telefoonnummer T. 06 - 1394 6383.

Savant zorg
Verzorging, verpleging, acute zorgvragen, uitleen verpleegartikelen, eetpunt, verzorgingshuiszorg, dagopvang, tijdelijk verblijf/logeerzorg.
Meer info: www.savant-zorg.nl of bel T. 0492 - 572 000 of T. 0492 - 502 000.

Buurtzorg Geldrop (1)
Verpleging en verzorging thuis. 24 uur per dag.
Bereikbaar via geldrop@buurtzorgnederland.com of bel T. 06 - 121 333 93.

Buurtzorg Geldrop (2)
Verpleging en verzorging thuis. 24 uur per dag.
Bereikbaar via geldrop2@buurtzorgnederland.com of bel T. 06 - 122 064 44.

Buurtzorg Mierlo
Verpleging en verzorging thuis. 24 uur per dag.
Bereikbaar via mierlo@buurtzorgnederland.com of bel T. 06 - 107 055 09.

Buurtcontactpunt Zesgehuchten
Buurtcontactpunt Zesgehuchten is een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor alle inwoners van Zesgehuchten. Met elke maandag vanaf 10.00 uur: Samen Koffie. Vrije inloop. Info via Ine, T. 06 - 838 964 91. Elke dinsdag om 11.00 uur: Samen Gym. Voor ouderen. Aanmelden eveneens via Ine. Maandelijks op woensdag of donderdag van 16.00 tot 18.30 uur: Samen Eten.
Vooraf aanmelden bij Aggie, T. 06 - 364 041 80 of T. 040 - 285 45 31.
Buurtcontactpunt Zesgehuchten ligt aan de Josephinehof 2A, ingang in de Gildestraat.

PrivaZorg Eindhoven-Helmond e.o.
Huishoudelijke en persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en palliatief terminale zorg bij u thuis.
Info: www.privazorgeindhovenhelmond.nl of bel T. 0492 - 381 138.

Ananz
Zorg Thuis in Geldrop en de aanleunwoningen bij het Nicasius in Heeze, dagbesteding en dagbehandeling, revalidatie, hospice, verpleeg-/verzorgingshuiszorg, kleinschalig wonen voor dementerenden. Kijk op www.ananz.nl of bel T. 040 - 286 44 43.
Sint Annaklooster Wijkzorg: persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en palliatief terminale zorg bij u thuis. T. 040 - 294 54 00.
Hospice en Logeerhuis Valkenhaeghe voor terminale en tijdelijke verzorging en verpleging. 1e Haagstraat 89, Helmond. Ook Hulp bij het Huishouden.
Kijk op www.sintannaklooster.nl of bel T. 0492 - 760 200.

De zorgboog
Wijkzorg en wijkverpleging, behandeling en begeleiding, hulpmiddelen, revalidatie, specialistische zorg, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg.
Meer info: www.zorgboog.nl of bel T. 0900 - 899 86 36.

Archipelthuis
Kijk op www.archipel thuis.nl of bel T. 0800 - 0717.

CarePower
Zorg aan huis bij psychiatrische problematiek.
Info: www.carepower.nl, info@carepower.nl of bel T. 040 - 286 97 60.