Op het Bezorgershof in het centrum van Geldrop komen welllicht woningen. (Foto: Micle de Greef)
Op het Bezorgershof in het centrum van Geldrop komen welllicht woningen. (Foto: Micle de Greef)

Nieuwe stappen woningbouw

Algemeen 887 keer gelezen

GELDROP – Zo’n achthonderd woningen wil de gemeente de komende jaren laten bouwen in het rond het centrum van Geldrop. Niet op een plek, maar verdeeld over 27 locaties. Veel zekerheid is er nog niet, maar de politiek lijkt in grote lijnen achter de plannen voor bouwen in het centrumgebied te staan.

Een ingewikkelde puzzel is het zeker. Neem de Bezorgershof. In dat gebied, nu nog grotendeels parkeerterrein, moeten zo’n 110 appartementen komen. Met een maximale hoogte van vier bouwlagen. Lang niet alle direct omwonenden en winkeliers zijn het niet eens met de plannen. En de meeste grond is geen eigendom van de gemeente.

School verhuizen

Ander puzzelstukje is het voormalige GGD-pand aan de Stationsstraat. De bedoeling is om dat pand te slopen en daar nieuwe woningen te realiseren. Tegen de sloop is bezwaar aangetekend en bovendien is het pand nu in gebruik voor de opvang van Oekraïners. Het plan is om in dat gebied op meer plaatsen woningen te realiseren. De Van der Puttschool, nu gevestigd aan de Parallelweg, moet verhuizen naar de Linze. Daar staat echter nog geen gebouw en de kans op bezwaar tegen de nieuwe locatie is groot. Ook het gebouw van De Prell aan de Parallelweg moet plaats maken voor woningen. Eenvoudiger lijkt de ontwikkeling van Lommerrijk. Op een braakliggend terrein aan de Heggestraat is ruimte voor woningen.

Verhuizing bibliotheek

Terugkerend punt in de discussie rond woningbouw in het centrum is de bibliotheek. Verschillende politieke partijen zien graag dat de bibliotheek gaat verhuizen naar de Weeffabriek. Dat zou ruimte bieden om het grote biebgebouw aan de Heuvel ‘om te bouwen’ tot bijvoorbeeld woningen en/of horeca. Alleen heeft Bibliotheek Dommeldal tot op heden steeds aangegeven een verhuizing niet te zien zitten.

Andere locatie die in beeld is voor woningbouw is de herontwikkeling van de postkantoorlocatie. De gemeente heeft het voorkeursrecht op de locatie, maar moet dan wel uiterlijk begin juni met een plan komen. Daarom is de raad nu gevraagd om een structuurvisie voor het gebied vast te stellen. Het idee is om het voormalige postkantoor en omliggend gebied te voorzien van veel groen en zeventig appartementen. De gemeenteraad spreekt deze maand over woningbouwplannen in Geldrop.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant