Afbeelding

Van onze partner - Zo kun je je bedrijfsafval op laten halen

Ondernemend 65 keer gelezen

Al het afval dat een bedrijf produceert, wordt bedrijfsafval genoemd. Voor het inzamelen en het afvoeren van bedrijfsafval dient iedere ondernemer zich aan een aantal regels te houden. De ondernemer is er verantwoordelijk voor om de inzameling, het scheiden en het afvoeren van bedrijfsafval op de juiste manier te regelen. In dit artikel lees je hoe dit precies in z’n werk gaat. 

Wat is bedrijfsafval?

Bedrijfsafval omvat al het afval dat een bedrijf produceert. Het gaat om alle afvalstromen: van papierafval tot chemisch afval. Het is verplicht om het bedrijfsafval gescheiden aan te bieden. Als ondernemer ben je zelf verantwoordelijk voor het scheiden, de inzameling en het afvoeren van het eigen bedrijfsafval. 

Het verschilt per onderneming welk afval precies gescheiden dient te worden. Er zijn echter wel een aantal afvalsoorten die iedere ondernemer gescheiden aan moet bieden: karton- en papierafval, GFT- en groenafval, glas, textiel, kunststof, hout, metalen, elektrische en/of elektronische apparatuur en gevaarlijk en/of chemisch afval. Kleine ondernemers kunnen worden vrijgesteld van het scheiden van bepaalde afvalsoorten, omdat zij niet in de mogelijkheid zijn om het afval te scheiden of simpelweg te weinig afval produceren.

Hoe werkt afvalinzameling van bedrijfsafval?

Als ondernemer draai je zelf op voor de kosten van het inzamelen van het bedrijfsafval. Voor de inzameling sluit je een inzamelingscontract af bij de gemeente of een particuliere inzamelaar. 

  • Particuliere afvalinzameling: Particuliere afvalinzamelaars halen vrijwel al het afval op. De kosten van particuliere afvalinzameling worden bepaald door de prijs van een rolcontainer huren, de kosten voor het vervoer van het afval en de verwerkingskosten. Deze verwerkingskosten verschillen per afvalsoort. 
  • Gemeentelijke afvalinzameling: Als het bedrijfsafval overeenkomt met huishoudelijk afval of beperkt is in hoeveelheid, kun je bedrijfsafval op laten halen door de gemeente. De gemeente rekent hiervoor contractkosten of reinigingsrecht. Dat is een bedrag dat je maandelijks aan de gemeente betaalt voor het ophalen en verwerken van je bedrijfsafval. 

Dikwijls is het mogelijk om samen met andere ondernemers één inzamelingscontract af te sluiten, de kosten ervan te delen en op die manier geld te besparen.

Uit de krant

Uit de krant