Minister Hugo de Jonge met andere ondertekenaars van de deal. (Foto: Ramon Mangold)
Minister Hugo de Jonge met andere ondertekenaars van de deal. (Foto: Ramon Mangold)

Woondeal voor 45.000 nieuwe woningen in regio

Algemeen 124 keer gelezen

REGIO – Ruim 45.000 nieuwe woningen bouwen in Zuidoost-Brabant tot en met 2030. Dat is wat gemeenten, provincie en woningcorporaties willen. De partijen hebben vorige week met minister Hugo de Jonge van volkshuisvesting de regionale woondeal Zuidoost-Brabant getekend.

In de deal gaat het om 45.000 woningen in de regio, waarvan 14.000 sociale huurwoningen. Het grootste deel van de te bouwen woningen moet volgens de ondertekenaars betaalbaar zijn. Dit betekent dat het een sociale huurwoning, een vrije sector huurwoning tot 1.000 euro per maand of een koopwoning tot een prijsgrens van 355.000 euro is.

Heeze-Leende
Wethouder Robert Groenewoud van Heeze-Leende over de woondeal: “Er is een grote vraag naar woningen. Om aan die vraag te voldoen zou Heeze-Leende volgens de woondeal minstens driehonderd woningen moeten bouwen. Wij als gemeente hebben al aangegeven dat we mogelijkheden zien om de komende jaren zo’n zeshonderd woningen te realiseren en volgens de woondeal is dit geen probleem. We krijgen met deze deal dus volop de mogelijkheden en de medewerking om uitvoering te geven aan de ambities uit het raadsprogramma.”
Voor Geldrop-Mierlo zou het gaan om 1575 woningen. De gemeente Nuenen wil de komende zeven jaar iets meer dan achthonderd woningen bijbouwen. Voor Brabant gaat het om 130.000 woningen tot 2030. In vier regionale woondeals is vastgelegd hoe iedere regio en gemeente een evenredig aandeel van de wonen-opgaven realiseert. Dus concreet welke woningbouwaantallen met daarin de verplichting dat dertig procent van de woningen een sociale huurwoning dient te zijn en tweederde moet vallen onder het zogenoemde betaalbare segment.

Vertraging voorkomen
De verdere uitvoering van de Brabantse woondeals betekent naast een intensievere samenwerking tussen Rijk, provincie, gemeenten en woningcorporaties, ook een versterking van de samenwerking met relevante maatschappelijke- en marktpartijen. Via regionale versnellingstafels worden hun expertise en denkkracht benut om de woningbouw te versnellen door onder andere het stellen van prioriteiten en oplossingen te zoeken voor knelpunten. De recent bekendgemaakte natuurdoelanalyses van de Natura2000-gebieden in Brabant, met als gevolg daarvan een beperking van te verlenen vergunningen, maakte de noodzaak tot samenwerking alleen maar groter om vertraging van de woningbouw te voorkomen. 

Grote ambitie
Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: “In Brabant tekenen we vier regionale woondeals, goed voor de bouw van 130.600 woningen tot en met 2030. Een grote ambitie die dankzij de betrokkenheid van gemeenten, corporaties en marktpartijen haalbaar is. Met deze woningen houden we de dorpen en steden in Brabant leefbaar.”
Gedeputeerde Erik Ronnes van Ruimte en Wonen is enthousiast: “Ik ben trots op de wijze waarop we samen met gemeenten en woningcorporaties tot afspraken zijn gekomen. Ik zie enthousiasme om aan de slag te gaan. En dat is nodig, want het is een enorme kluif waar we onze tanden in zetten. De urgentie is voor iedereen duidelijk. Natuurlijk hebben we te maken met zaken als rente- en prijsstijgingen en een tekort aan bouwmaterialen en arbeidskrachten. Juist daarom zijn deze regionale woondeals de weg om de woningbouw te versnellen, samen.”

Uit de krant