Het me de hand overzetten van padden aan de Somerenseweg eerder dit jaar. (Foto: Truus Verheijen)
Het me de hand overzetten van padden aan de Somerenseweg eerder dit jaar. (Foto: Truus Verheijen)

Geen tunnel overstekend wild

Algemeen 241 keer gelezen

HEEZE – Er komt geen grootwildtunnel onder de Somerenseweg. De kosten blijken te hoog. Er komt wel een ‘wildwaarschuwingssysteem’ op de weg tussen Someren en Heeze. 

De gemeente Heeze-Leende heeft dit laten weten. De provincie had subsidie beschikbaar gesteld voor een amfibiepassage en grootwildpassage. “Aanvankelijk was het de bedoeling om onder de Somerenseweg een grootwildtunnel aan te leggen”, aldus de gemeente Heeze-Leende. 

Onvoldoende geld

De door de provincie beschikbaar gestelde subsidie van drie ton blijkt onvoldoende te zijn om de tunnel aan te leggen. “In overleg met de provincie en Brabants Landschap is daarom gekozen voor een wildwaarschuwingssysteem in plaats van een tunnel.” Dit betekent dat wild de wegen tussen Someren en Heeze oversteekt. Dieren die de oversteekplek naderen worden gedetecteerd door sensoren. Weggebruikers zien dan via elektronische borden een waarschuwing ‘overstekend wild’, gecombineerd met een verlaagde maximumsnelheid. De gemeente denkt dat waarschuwingssysteem een goed alternatief is. “Op de nieuwe N69 bij Riethoven is ook een dergelijk wildwaarschuwingssysteem aangelegd en daar zijn tot op heden geen wildaanrijdingen meer gemeld.” Overigens moet de provincie nog wel akkoord gaan met de gewijzigde besteding van het subsidiebedrag. 

Amfibieën 

Er wordt werk gemaakt van de aanleg van amfibiepassages op de Somerenseweg. Dit jaar zijn van eind januari tot begin april door vrijwilligers van IVN Heeze-Leende in totaal 6586 amfibieën de Somerenseweg overgezet. Dat is veel meer dan in voorgaande jaren toen gemiddeld 2400 amfibieën naar de andere kant van de weg werden geholpen. IVN Heeze-Leende pleit al jaren voor amfibieëntunnels onder de Somerenseweg. Na overleg tussen IVN en gemeente is nu besloten om drie goten aan te leggen. “Op basis van het aantal amfibieën dat de voorgaande jaren overgezet werd, is namelijk bepaald om drie goten aan te leggen en één bestaande duiker geschikt te maken als amfibiepassage.”
Meer goten zijn gewenst, maar in eerste instantie gaat het om drie passages. Om voor subsidie in aanmerking te komen moet de voorziening uiterlijk 31 december dit jaar klaar zijn. Daarom is nu de keuze gemaakt om de aanleg van drie goten in gang te zetten. “De goten worden zo gepositioneerd dat het mogelijk blijft om in de toekomst extra goten aan te leggen.”

Uit de krant