De brandweer moet in actie komen na overlast in Geldrop. (Foto: Micle de Greef)
De brandweer moet in actie komen na overlast in Geldrop. (Foto: Micle de Greef) Micle de Greef

Greppels en kelders in strijd tegen wateroverlast

di 30 nov 2021, 08:09 Algemeen 30 keer gelezen

GELDROP-MIERLO – Om wateroverlast in de toekomst beter tegen te gaan komen er waterbergingskelders en groene greppels in Geldrop-Mierlo. De eerste kelder wordt nu aangelegd onder de Parallelweg in Geldrop, er komen er ook drie in Mierlo. Dit is een van de acties als uitvloeisel van de klimaatstresstest.

door Martin de Bruijne

We worden steeds vaker geconfronteerd met extreem weer. Hittegolven, langdurige droogte en vooral ook zeer zware regenbuien. 

‘Hete en droge zomers zorgden voor schade aan gewassen en hitteklachten bij mens en dier’

Die zware regenbuien zorgen voor de nodige zichtbare overlast. Denk aan de extreme neerslag in juni vorig jaar, die met name in Mierlo zorgde voor enorme waterschade. Garages van bewoners van de Neerakker liepen onder. Op meerde plaatsen in de gemeente kwamen auto’s vast te staan in het hoge water. En het is de laatste jaren vaker raak. Overigens niet alleen in Geldrop-Mierlo, veel gemeentes kampen met hetzelfde probleem: er valt soms teveel water in een te korte tijd.

Klimaatstresstest

Er zijn meer problemen rondom het klimaat. “De hete en droge zomers van 2018, 2019 en 2010 zorgden voor problemen zoals schade aan gewassen en hitteklachten bij mens en dier”, stelt de gemeente.
Om inzicht te krijgen welke gebieden in de gemeente het meest kwetsbaar zijn voor wateroverlast en hitte is er een klimaatstresstest uitgevoerd. Met computersimulaties is in beeld gebracht waar problemen zich kunnen voordoen en de gemeente denkt daarmee gericht maatregelen te kunnen nemen. Een van die maatregelen is de aanleg van waterbergingskelders en groene greppels (wadi’s). Die kunnen het water bij extreme regenval opvangen. De eerste wordt nu aangelegd onder de Parallelweg. Die berging is naar verwachting nog dit jaar klaar. Later volgen nog bergingskelders op drie plekken in Mierlo: de Wersakker, Vesperstraat en de Bisschop van Mierlostraat.

Twaalfhonderd kubieke meter

Deze bergingen kunnen samen ruim twaalfhonderd kubieke meter water opvangen. De berging in de Parallelweg moet 450 kubieke meter water op kunnen vangen.
Naast de vier bergingskelders komen er wadi’s. Dat zijn kuilen die regenwater vasthouden en langzaam de bodem in laten sijpelen. Deze komen onder meer in de Geldropse Beemdstraat en in de Vesperstraat in Mierlo.

‘We investeren drie miljoen in de komende jaren’

De klimaatstresstest is eerder deze week gepresenteerd aan de gemeenteraad. “Er wordt natuurlijk al het nodige gedaan. We investeren drie miljoen in de komende jaren”, benadrukte wethouder Hans van de Laar nog eens bij de presentatie.
De gemeente wil de komende maanden in gesprek met bewoners, bedrijven en maatschappelijke instanties om te bekijken welke maatregelen noodzakelijk en haalbaar zijn.

Klimaatplan

Voor de bestrijding van ernstige wateroverlast heeft de gemeenteraad eerder al drie miljoen euro gereserveerd. De kelder onder de Parallelweg kost ruim drie ton. Uiteindelijk komt er een klimaatbeleidsplan waarin staat wat Geldrop-Mierlo wil gaan doen op klimaatgebied, in welk tempo en hoe we het gaan financieren. Naar verwachting stelt de gemeenteraad dit beleid na de zomer van 2022 vast.

Uit de krant

Uit de krant