Erelid Peter Verberne met naast hem Pieter Caris (l) en Marcel van Hoof. (Foto: Jos Lenssen)
Erelid Peter Verberne met naast hem Pieter Caris (l) en Marcel van Hoof. (Foto: Jos Lenssen)

Mifano-voorzitter Peter Verberne erelid

Algemeen 55 keer gelezen

MIERLO – Ruim twee jaar na de laatst gehouden jaarvergadering vond maandag de 91ste Algemene Ledenvergadering plaats van voetbalvereniging Mifano uit Mierlo. Hoogtepunt  was de huldiging van een drietal vrijwilligers. Met name de benoeming van verenigingsvoorzitter Peter Verberne tot erelid van Mifano was een bijzonder moment in de historie van de club die officieel werd opgericht op 23 juni 1929.

door Jos Lenssen

Tijdens zijn openingswoord sprak voorzitter Peter Verberne al over een speciale vergadering, zonder te weten dat aan het einde van de bijeenkomst hij zelf het middelpunt van een bijzonder agendapunt zou zijn vanwege zijn benoeming tot erelid van MIfano FAal NOoit. Speciaal vanwege corona dat ook een grote impact heeft gehad voor- en binnen Mierloos voetbaltrots. Een zwarte en zware periode op sportief en financieel gebied maar vooral ook op sociaal en persoonlijk gebied door het overlijden van enkele clubiconen waaronder erevoorzitter Cor Vreven, vrijwilligster Ans van Oeffel en oud-speler Jeroen van Oeffel.
Gezien vorig jaar geen fysieke jaarvergadering kon plaatsvinden stond de vergadering van afgelopen maandag in het tekenen van maar liefst twee voetbalseizoenen, te weten 2019-2020 en 2020-2021. Seizoenen waarin over sportief gebied weinig schokkends te melden was. Dat het op financieel gebied ook voor Mifano beduidend minder is geweest moge duidelijk zijn, zonder zich echt grote zorgen voor de toekomst te maken.

Pieter Caris en Marcel van Hoof

Nadat onder meer de diverse jaarverslagen, begroting en contributie voor het seizoen 2021-2022 officieel waren vastgesteld en jeugdvoorzitter Mandy van Brunschot welkom was geheten als nieuw lid van het hoofdbestuur, had voorzitter Peter Verberne de eer twee trouwe vrijwilligers te eren voor hun jarenlange inzet voor voetbalvereniging Mifano. Als eerste kreeg Pieter Caris (grensrechter, leider, scheidsrechter, coördinator oud-papier) de speciale Mifano-waarderingsspeld opgespeld.
Aansluitend werd Marcel van Hoof, evenals Caris ruim 20 jaar actief als vrijwilliger, benoemd tot lid van verdienste van de club waar hij onder meer actief was, of nog steeds is, als leider, trainer, clubscheidsrechter, wedstrijdsecretaris, hoofdbestuurslid en vaste spreekstalmeester tijdens officiële gelegenheden. Een echte duizendpoot en gangmaker op menig verenigingsfeestje.
Ook voorzitter Peter Verberne kan binnen de Mierlose voetbalvereniging Mifano omschreven worden als een duizendpoot en super vrijwilliger zo bleek tijdens de toespraak van vice-voorzitter Geert van Hoof die de eer had de voordracht van Peter Verberne als nieuw erelid aan te kondigen.

Elke week is hij minimaal vier tot vijf dagen aanwezig op het sportpark

Erelid Peter Verberne

Verberne actief vanaf 2010 als voorzitter van Mifano is iemand die week in week uit enorm veel tijd en energie steekt in de Mierlose voetbalclub. Elke week is hij minimaal vier tot vijf dagen aanwezig op het sportpark en actief binnen alle geledingen van de club. Besprekingen, contact met gemeente, werven van sponsors, vergaderen alsmede het blussen van brandjes. Daarnaast was hij de afgelopen elf jaar als verenigingsvoorzitter veelvuldig initiatiefnemer en kartrekker van belangrijke zaken en projecten zoals de privatisering van de clubgebouwen, bouw van de tribune, aanschaf zonnepanelen, uitbreiding sponsoring en verbetering financiële positie van Mifano, aanleg kunstgrasveld met eigen sproei-installatie en vele andere zaken voor Mifano waar hij maandag werd benoemd tot 13e erelid.

Uit de krant

Uit de krant