Het centrum van Mierlo met in het midden het pand van Dienst Dommelvallei. (Foto: Ger Jansens)

Meerderheid raad wil blauwe zone in Mierlo

donderdag 25 juni 2020 - 09:34|Martin de Bruijne

MIERLO – Een meerderheid van de gemeenteraad in Geldrop-Mierlo lijkt te willen kiezen voor invoering van een blauwe zone in het centrum van Mierlo. Daarbij zou het moeten gaan om een ‘lichtblauwe’ variant, met een beperkt aantal zones. Dit blijkt uit een door D66 aangekondigde motie. 

In Mierlo wordt al sinds 2012 gesproken over invoering van een blauwe zone. Automobilisten hebben dan een parkeerschijf nodig om hun wagen te mogen parkeren. Het zou gaan om een toegestane parkeertijd van maximaal twee uur. Door invoering van een blauwe zone moet het aantal langparkeerders in het centrum dalen. Uit onderzoek naar het parkeren in het centrum van Mierlo bleek eerder dat meer dan driekwart van de centrumbezoekers korter dan twee uur parkeert. In 2019 kwam het college van burgemeester en wethouders met een plan waarin twee scenario’s staan. Een variant gaat uit van een compacte zone met relatief korte loopafstanden tot vrije parkeerplaatsen. In dat geval zouden ondernemers en bewoners geen ontheffing kunnen krijgen. Bij een uitgebreidere blauwe zone zou er een ontheffingsbeleid komen. Ondernemers en bewoners van het centrumgebied kunnen dan een ontheffing aanvragen zodat ze toch lang kunnen parkeren.

Draagvlak
Het gemeentebestuur liet onlangs weten vooralsnog af te willen zien van invoering van een blauwe zone. Er zou volgens het college onvoldoende draagvlak zijn bij de centrumbewoners en ondernemers. Centrum- en Lintenmanagement Mierlo heeft laten weten dat de ondernemers geen voorstander zijn van een blauwe zone. Het Molenplein zou dan wel op alle dagen beschikbaar moeten zijn als parkeerplaats. Om de parkeerdruk met name in het weekend te verminderen is eerder gekozen om het Molenplein op vrijdag en zaterdag open te stellen als parkeergelegenheid. College en gemeenteraad willen niet dat het Molenplein op alle dagen beschikbaar is als parkeerterrein. Volgens het college staan er ook auto’s op het plein buiten de toegestane tijden. Om dat tegen te gaan worden er wekelijks handmatig paaltjes neergezet. ‘Deze werkwijze past niet langer in deze moderne tijd en kan worden vervangen door een automatisch systeem’, schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad. Het college wil camera’s ophangen of verzinkbare palen plaatsen op het Molenplein.

Dommelvallei
Het college kiest dus op dit moment niet voor een blauwe zone en wil eerst meer onderzoek doen naar lang parkeren in Mierlo. Daarbij wordt ook gekeken naar medewerkers van de Dienst Dommelvallei, die werken vanuit het oude gemeentehuis aan de Dorpsstraat en hun auto in het centrumgebied parkeren. De gemeenteraad heeft vorige week gevraagd om een onderzoek naar de mogelijkheden om de Dienst Dommelvallei te verplaatsen.

Lichtblauwe variant
Een meerderheid van de gemeenteraad wil dat er toch gekeken wordt naar invoering van een blauwe zone. D66 heeft een motie opgesteld hierover. Daarin staat dat de parkeercapaciteit in het centrum van Mierlo door het opknappen van het centrum al aanzienlijk is uitgebreid. Verdere uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen in het centrum is uit oogpunt van leefbaarheid en veiligheid niet gewenst, stelt D66. Daarom moet er een ‘lichtblauwe’ variant worden uitgewerkt. ‘Daarbij denken wij aan een beperkt aantal en nader door het college te bepalen zones in het centrum’, staat in de motie. Fractievoorzitter Ton van Happen: “We vinden ook dat er meer aandacht moet worden geschonken aan het stimuleren van het gebruik van de fiets en verbeteren van de fietsparkeerfaciliteiten.” De motie kan rekenen op brede steun in de gemeenteraad. Naast oppositiepartijen D66 en PvdA zou ook de coalitie (CDA, DGG, GroenLinks en DPM) achter de motie staan. Naar alle waarschijnlijkheid komt de motie in de raadsvergadering van 29 juni aan de orde.

Gerelateerde nieuwsberichten

Koninklijke onderscheidingen uitgereikt GELDROP-MIERLO – Burgemeester Jos van Bree heeft vrijdag 3 juli vier koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan de gedecoreerden van de Lintjesregen in het kader van Koningsdag 2020. Franka Dekkers-Dat uit Mierlo,... 8 juli 2020 - 22:46
Toine Manders bezorgd over huisvesting arbeidsmigranten: 'Gevaar voor volksgezondheid' BRUSSEL – Europarlementariër Toine Manders pleit voor een Europese standaard voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Volgens de Heusdenaar laat de coronacrisis zien dat er op dat gebied nog veel te... 3 juli 2020 - 11:52
Nu al zo'n zeshonderd deelnemers GELDROP - De inschrijving voor de Geldropse Dorpsquiz ging afgelopen zaterdag van start. Aan de inschrijfacitiviteit namen 27 teams deel. Online inschrijven kan nog de hele zomer. Van elk team... 1 juli 2020 - 18:14
Bevrijdingslunch Zonnebloem Geldrop GELDROP - De Zonnebloem afdeling Geldrop heeft afgelopen zaterdag haar gasten verrast met een ‘bevrijdingslunch.’ Bestuursleden deelden lunchpakketten uit aan gasten en vrijwilligers. Een door De Zonnebloem geplande activiteit vanwege... 29 juni 2020 - 11:38
Provinciale vragen over puppyhandel BRABANT - Het CDA wil van het provinciebestuur weten wat deze kan betekenen bij de aanpak van de malafide puppyhandel. De fractie stelde vrijdag vragen naar aanleiding van een artikel... 26 juni 2020 - 17:17
Someren-Heide belangrijke spil in malafide puppyhandel SOMEREN-HEIDE – Eén fokker met een twintigtal Marktplaats-accounts onder verschillende namen en met verschillende telefoonnummers. Buiten het zicht worden in Someren-Heide al jarenlang honderden puppy’s verkocht. Niet zelden blijken deze... 25 juni 2020 - 11:00