Geldrop-Mierlo wil dat er een Aldi blijft. (Foto: Corinna Romanesco)

Inwoners Geldrop-Mierlo tevreden over aanbod supermarkten

woensdag 6 november 2019 - 10:48|Martin de Bruijne

GELDROP-MIERLO – Inwoners van Geldrop-Mierlo zijn tevreden over het aanbod van supermarkten in de gemeente. Een meerderheid wil ook dat er twee supermarkten blijven in Winkelcentrum Coevering. Als de Lidl van de Coevering naar de Wielewaal gaat dan is de Aldi een prima optie voor de vrijkomende plek. Dit blijkt uit het panelonderzoek TipGeldropMierlo over de supermarkten in Geldrop-Mierlo.

Er is in Geldrop-Mierlo het nodige te doen rond de supermarkten. Twee jaar geleden opende Aldi een supermarkt in Mierlo, tegen de zin van de gemeente en de andere supermarktondernemers in Mierlo. In Geldrop komt er een nieuwe Lidl aan de Wielewaal. De Lidl zou dan vertrekken uit Winkelcentrum Coevering. De Aldi in Braakhuizen-Zuid heeft te kennen gegeven op termijn te vertrekken. Of Aldi in Geldrop blijft en of er een andere supermarkt komt aan het Sint Jozefplein is nog volstrekt onduidelijk.
Reden genoeg om het panel TipGeldropMierlo te vragen naar hun mening over de supermarkten in de gemeente. Zeker ook omdat de gemeenteraad begin volgend jaar een discussie wil over het supermarktbeleid. Volgens het huidige beleid mogen er geen supermarkten in de gemeente bijkomen, maar moet de gemeente zich hier eigenlijk wel mee bemoeien?

Voldoende supermarkten
Aan het panelonderzoek TipGeldropMierlo deden 453 mensen mee. In totaal 85% van de panelleden is tevreden over het aanbod van supermarkten. Dat er in Geldrop drie AH supermarkten zijn is wat overdreven, vinden meerdere panelleden. “Ik zou liever nog een andere supermarkt in ons dorp zien”, reageert een deelnemer aan het onderzoek. Als de Lidl vertrekt vanuit Winkelcentrum Coevering moet er in het vrijkomende pand weer een supermarkt komen. Een meerderheid, 55%, van de respondenten wil dat er concurrentie blijft naast de gevestigde Jumbo in de Coevering. Een behoorlijke groep panelleden geeft aan geen antwoord te kunnen geven omdat ze geen boodschappen doen in de Coevering. “Er moet concurrentie blijven en het is ook belangrijk dat er aanbod blijft voor mensen met een kleinere beurs”, geeft een van de panelleden aan. Volgens 62% is de Aldi de beste keus voor vestiging in Winkelcentrum Coevering. Verschillende deelnemers aan het onderzoek zien wel wat in twee Lidl supermarkten in Geldrop: een nieuwe aan de Wielewaal en de huidige in de Coevering. Overigens wordt ook vaak de vestiging van Action genoemd als nieuwe trekker van Winkelcentrum Coevering. De Action zat voorheen in Winkelcentrum Wielewaal en is nu weg uit Geldrop. 

Braakhuizen-Zuid
De Aldi gaat op termijn de huidige locatie in Braakhuizen-Zuid verlaten, zo is onlangs duidelijk geworden. Bewoners van Braakhuizen-Zuid zijn massaal voor behoud van de supermarkt. Bij een handtekeningenactie opgezet door enkele wijkbewoners koos 96% voor behoud van de supermarkt. Veel deelnemers aan het panelonderzoek zien graag dat er een supermarkt blijft. Ook hier telt dat een groep panelleden aangeeft eigenlijk geen mening kunnen vormen omdat ze niet in de wijk wonen. En weer komt de Action in beeld. “Een prima locatie voor de Action. Is echt een gemis voor de gemeente”, aldus een van de panelleden. Op de vraag welke supermarkt zich zou moeten vestigen in Braakhuizen-Zuid reageert 39% dat de Aldi moet blijven. Anders een andere discountsupermarkt, of bijvoorbeeld een Turkse supermarkt. “In ieder geval een goed betaalbare supermarkt”, reageert een deelnemer. 

Woonbestemming
We vroegen de deelnemers aan het TipGeldropMierlo panel ook wat er met het pand van de Aldi moet gebeuren als de supermarktbestemming verdwijnt. Woonappartementen voor starters, zegt 37% van de panelleden. Bijna twintig procent denkt aan appartementen voor ouderen. Ook hier wordt de Action weer veelvuldig genoemd. Van de deelnemers stelt 41% dat de gemeente zich niet moet bezighouden met het aantal supermarkten. Volgens het geldende supermarktbeleid mogen er in Mierlo eigenlijk maar drie supermarkten zijn, voor Geldrop gaat het om zeven supermarkten. Panelleden reageren onder meer dat de markt dit zelf kan bepalen. Een supermarkt in elke wijk, wil een van de deelnemers. “Belangrijk voor de zelfredzaamheid van met name oudere bewoners van de wijk. Zonder supermarkt raken ze meer geïsoleerd en zal de eenzaamheid onder ouderen nog meer toenemen.”

Denk mee en praat mee
Das Publishers, uitgever van Middenstandsbelangen, en Onderzoeksbureau Toponderzoek willen de betrokkenheid van de inwoners van Geldrop-Mierlo vergroten. Via het panel TipGeldropMierlo kunnen alle inwoners hun mening kenbaar maken. Van tijd tot tijd worden deelnemers gevraagd naar hun mening over actuele onderwerpen. Deelnemers zijn en blijven anoniem en kunnen per onderzoek zelf beslissen of ze meedoen. Wil je ook meedenken? Ga naar www.tipgeldrop-mierlo.nl. 

 

‘Het is ook belangrijk dat er aanbod blijft voor mensen met een kleinere beurs’

Gerelateerde nieuwsberichten

Bureau neemt organisatie kermis over van gemeente GELDROP-MIERLO – Een bureau gaat de kermissen in Geldrop en Mierlo organiseren. Het bureau is al een aantal jaren betrokken bij de kermissen. Door de organisatie uit te besteden hoopt... 24 januari 2020 - 12:56
Voorlezen op de Vlinder GELDROP – Bij Kindcentrum de Vlinder in Geldrop hebben ze woensdag ook meegedaan met de nationale voorleesdagen. “Omdat voorlezen leuk, ontspannend, grappig en vooral heel belangrijk is voor de kinderen”,... 23 januari 2020 - 11:48
Historisch beeld: het winkeltje van Vonna Plek GELDROP – Het snoepwinkeltje van Vonna Plek in de Goorstraat. Een van die overbekende pandjes in Geldrop. Met Vonna Plek als markante eigenaresse. Ongetwijfeld zijn er veel Geldroppenaren die herinneringen... 22 januari 2020 - 15:43
Burgemeester leest voor GELDROP - Burgemeester Jos van Bree van Geldrop-Mierlo was woensdagochtend bij de Driewieler. Hij las peuters voor uit Moppereend, het prentenboek van het jaar. Tijdens de Nationale voorleesdagen was Jos... 22 januari 2020 - 13:15
Speciale gast bij Kindcentrum de Kersentuin MIERLO - De Nationale Voorleesdagen zijn in volle gang. In Mierlo is woensdagochtend afgetrapt met het Voorleesontbijt bij de peuters en kleuters van de Kersentuin. Met deze keer wel een... 22 januari 2020 - 10:49
Gouden jubileum De Zonnebloem Geldrop GELDROP – ‘Een brug slaan tussen de gezonde en de aan huis gebonden vereenzaamde zieke mens.’ Zo werd eind 1969 het doel omschreven van De Zonnebloem afdeling Geldrop. Een oproep... 22 januari 2020 - 09:05