De verbouwing van het gemeentehuis is bijna klaar. (Foto: Micle de Greef)

Begroting Geldrop-Mierlo niet sluitend

woensdag 23 oktober 2019 - 09:52|Martin de Bruijne

GELDROP-MIERLO – Een flinke opgave. Geldrop-Mierlo komt de komende jaren geld tekort. Voor de komende drie jaar is er een tekort op de begroting, pas in 2023 is er sprake van een overschot. In 2020 is de verwachting dat Geldrop—Mierlo zo’n 3,2 miljoen in de min gaat. Om de begroting sluitend te krijgen haalt Geldrop-Mierlo geld uit de eigen reserves. De gemeenteraad is nu aan zet, volgende week presenteren de verschillende partijen hun visie op de begroting, maandag is er een eerste behandeling in de gemeenteraad.

Wethouder Hans van de Laar presenteerde de begroting met enige zorgen. De tekorten kan Geldrop-Mierlo nog uit de reserves halen, maar er moet wel wat gebeuren. Dat geldt zeker voor het sociaal domein (jeugdzorg en Wmo). Op dat terrein dreigt een flink tekort van zo’n drie miljoen euro. Een probleem dat in veel gemeentes speelt. “Hier zit ons probleem. Er moet echt wat gebeuren anders moeten we aan onze basisvoorzieningen komen”, aldus Van de Laar. Het gemeentebestuur wil flink bezuinigen op de jeugdzorg en Wmo, onder meer door te investeren in preventie. ‘Wij investeren in preventie want dat is het fundament voor een gezonder, veiliger en kansrijker leven van onze inwoners nu en later’, schetsen burgemeester en wethouders. Het Rijk heeft extra geld toegezegd voor jeugdzorg en Wmo. In de begroting staan de nodige plannen voor de komende jaren. Zo wil de gemeente het initiatief nemen om met bewoners en maatschappelijke partners te komen tot wijkontwikkelingsplannen. Volgend jaar komt er ‘Theater in de wijk’ in Zesgehuchten en is er ruimte voor meer straatactiviteiten. 

Centrumplan
Eind dit jaar moet de vernieuwde centrumvisie klaar zijn. ‘Deze zal zorgen voor snelheid in het verdere traject rondom de herinrichting’, geeft het college aan. In 2020 staan herinrichting van de Heuvel en parkeerterrein Markt op het programma. De voorbereiding van het parkeerterrein De Meent, de Hofstraat en de verbindingsweg tussen het parkeren achter de kerk en De Meent worden komend jaar ‘weer opgestart.’ Eerst moet er, zo geeft het college aan, duidelijkheid zijn over het langsparkeren in het centrum. “Hiervoor gaan we het parkeren bij het Weverijmuseum en nabij het Lev-pand in de Molenstraat inrichten. Daarnaast gaan we starten met de voorbereiding voor een vergroting van het parkeerterrein bij het kasteel.” Voor het langparkeren in de Molenstraat en bij het Kasteelpark wil het college totaal 2,5 ton reserveren.
In de begroting geeft het gemeentebestuur ook een idee over de toekomst van de winkelvoorzieningen. Winkels moeten vooral in de centra van Geldrop en Mierlo te vinden zijn. “Met name in Geldrop zullen we naar een compacter centrum moeten streven. Om de leefbaarheid in de wijken te vergroten is het wenselijk dat de bestaande supermarkten daar kunnen groeien naar de gewenste omvang. Nieuwe supermarkten zijn niet wenselijk.”

Onderwijs
De nieuwbouw van de basisscholen in de wijk Skandia is nog een flinke klus. Het college geeft in de begroting aan dat er meer geld nodig is voor de bouw. Mogelijk kan het bouwen van woningen voor het nodige geld zorgen. Volgend jaar komt er ook een onderzoek voor mogelijke uitbreiding van basisschool ’t Schrijverke in Luchen. 

Verkeer
De komende jaren vragen een flinke investering voor de wegen in het buitengebied. In 2020 gaat er 575 duizend euro naar die wegen, in 2021 bijna zeven ton. De komende vier jaar wil de gemeente de wegen ’t Voortje de weijer, Heezerweg, Aardborstweg , Trimpert, Sang en Sanghorst en Rielsedijk aanpakken. “Door de schades en het verzwaarde gebruik van de wegen is een reconstructie onontkoombaar”, stelt het gemeentebestuur. Kosten worden geraamd op een totaalbedrag van zo’n 2,4 miljoen euro. 

Lasten inwoners
Huishoudens in Geldrop-Mierlo gaan komend jaar meer gemeentelijke belastingen betalen. Het college stelt onder meer voor om de onroerend zaakbelasting de komende jaren te verhogen met drie procent bovenop de indexering. De extra opbrengst hiervan loopt op tot zo’n half miljoen euro. Het vastrecht van afval gaat tien euro omhoog naar 128,88 euro. Het laten legen van een container wordt gemiddeld drie procent duurder. De rioolheffing willen burgemeester en wethouders laten stijgen met 1,75% meer dan de inflatiecorrectie. Reden: ‘om op de lange termijn kostendekkende tarieven te hebben, waarbij de doelstelling is om grote tariefstijgingen in de toekomst te voorkomen.’ Komende maandag is de eerste begrotingsbehandeling in de gemeenteraad. Dan geven de partijen hun visie op de plannen voor de komende jaren. Op 11 november stelt de gemeenteraad de begroting vast.

 

Gerelateerde nieuwsberichten

Volop feest bij de Heibessumes en Kraaienvangers HEEZE – Geen optocht vandaag in Heeze. Het weer, met name de harde wind, gooide roet in het eten. ‘Ship happens’ volgens een optochtdeelnemer. Het was wel volop feest in... 23 februari 2020 - 18:36
Supermanstam en Den Akert winnaars Lappegatse optocht GELDROP – Supermanstam had volgens de jury de mooiste wagen in de Lappegatse optocht. De vriendengroep kreeg, niet voor het eerst, de eerste prijs. Bij de loopgroepen was Den Akert... 23 februari 2020 - 10:35
De Lappegatse optocht in beeld GELDROP - De Lappegatse optocht is zaterdagmiddag prima verlopen. Het was een optocht met mooie creaties. Met boeren, een prijswinnende clown die toch zijn vrouw had meegenomen en stewardessen met... 22 februari 2020 - 19:19
De optocht in Mierlo in beeld MIERLO - Zaterdagmiddag was de optocht in Mierlo. Een bonte stoet wagens en loopgroepen trok door de straten van Mierlo. Jos Lenssen maakte een fotoreportage van de Mierlose optocht. 22 februari 2020 - 18:02
Onzekerheid over doorgaan optochten GELDROP-MIERLO - Het is nog niet zeker of de optochten in Geldrop en Mierlo zaterdagmiddag door zullen gaan. Zaterdag rond 11.00 uur nemen de organisaties van de optochten een besluit... 21 februari 2020 - 18:02
De sleutels zijn uitgereikt, carnavalsfeest gestart GELDROP-MIERLO - Het carnavaslfeest is gestart. Donderdagavond zijn door burgemeester Jos van Bree de sleutels uitgereikt aan de prinsen. Voor even zijn de prinsen en prinsessen van Geldrop en Mierlo... 21 februari 2020 - 10:16