Vooral op zaterdag veel autoverkeer in het centrum van Mierlo. (Foto: Ger Jansens)

Blauwe zone in centrum Mierlo

woensdag 17 juli 2019 - 13:55|Martin de Bruijne

MIERLO – Er komt waarschijnlijk een blauwe zone in het centrum van Mierlo. Automobilisten hebben dan een parkeerschijf nodig om hun wagen te mogen parkeren. Het zou gaan om een toegestane parkeertijd van maximaal twee uur. Het college van burgemeester en wethouders wil eerst gaan overleggen met centrummanagement en vervolgens een inspraakprocedure opstarten.

Er wordt al sinds 2012 gesproken over invoering van een blauwe zone in Mierlo. Nu is de vernieuwing van winkelcentrum Den Binnen al enige tijd klaar en de herinrichting van het openbaar gebied afgerond. Reden voor de gemeente om nu werk te gaan maken van de blauwe zone. Volgens het college geven ondernemers aan dat door de opwaardering van het centrum het aantal bezoekers is toegenomen. De ondernemers zijn volgens burgemeester en wethouders dan ook positief over invoering van een blauwe zone in het centrum. De gemeenteraad heeft eerder al aangegeven voor een blauwe zone te zijn. 

Parkeeronderzoek
De gemeente heeft onderzoek laten doen naar het parkeren in het centrum van Mierlo. Op drie dagen hebben onderzoekers gekeken naar het parkeren in de Willem Alexanderstraat, Dorpsstraat, Vesperstraat, Margrietstraat, de Waag en Johan Frisostraat. Uit dat onderzoek blijkt dat het merendeel van de automobilisten een half uur parkeert, meer dan driekwart parkeert korter dan twee uur.
Er is door de onderzoekers een vergelijking gemaakt met 2014, toen ook gekeken is naar het parkeren in Mierlo. Het aantal beschikbare parkeerplaatsen is gestegen, de hoogst gemeten parkeerdruk ging omlaag. De bezettingsgraad is niet hoger dan tachtig procent; een stuk lager dan in 2014 toen er nog een bezettingsgraad tot 96% werd gemeten. De reden is volgens de onderzoekers de toename van de parkeercapaciteit.

Acceptabel
De parkeerdruk in het centrum van Mierlo is acceptabel, concluderen de onderzoekers. De hoogste bezettingsgraad is er op donderdagochtend (als het aantal parkeerplaatsen minder is vanwege de weekmarkt) en op zaterdagmiddag. Onderzoekers en college willen wel dat het Molenplein beschikbaar blijft als parkeergelegenheid op piekmomenten, vrijdag en zaterdag. Het Molenplein wordt geen blauwe zone. “Het is door het ontbreken van een vakindeling en blauwe strepen niet mogelijk het Molenplein als onderdeel van een blauwe zone aan te wijzen. We kunnen wel de actuele venstertijden verder beperken waardoor het terrein minder aantrekkelijk wordt voor het lang parkeren”, maakt het gemeentebestuur duidelijk.
Bij het instellen van een blauwe zone zijn er meerdere scenario’s denkbaar. Een deel van de parkeercapaciteit moet beschikbaar blijven voor langparkeerders aan de randen van het centrumgebied. Nu blijken langparkeerders nog regelmatig parkeerplaatsen nabij winkels bezet te houden. Er wordt uitgegaan van een blauwe zone op maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 en 18.00 uur.
Bewoners binnen het centrumgebied kunnen volgens de plannen in aanmerking komen voor een ontheffen. Bewoners in de schil rondom het centrumgebied en ondernemers/personeel binnen het centrumgebied kunnen geen ontheffing krijgen. Bij een van de scenario’s wordt uitgegaan van een compacte zone met relatief korte loopafstanden tot vrije parkeerplaatsen, in dat geval zonder ontheffingen. Bij een uitgebreidere blauwe zone zou er een ontheffingsbeleid komen. 

Inspraak
De invulling van de blauwe zone in Mierlo is nog onderwerp van gesprek. De gemeente wil de verschillende scenario’s bespreken met het Centrummanagement en vervolgens in de inspraak brengen. Daarna kan het verkeersbesluit voor de blauwe zone in procedure worden gebracht. De kosten voor het aanbrengen van bebording en blauwe strepen kunnen worden gedekt uit het budget voor herinrichting van het Mierlose centrum. Er moet nog wel rekening gehouden worden met meerkosten vanwege handhaving van de regeling en het verlenen van ontheffingen. Een deel van de meerkosten komt terug via de te verlenen ontheffingen.  

 

Gerelateerde nieuwsberichten

Waterschapsbelasting Aa en Maas en De Dommel stijgt licht REGIO – Waterschap Aa en Maas voert komend jaar een lichte belastingverhoging door. Een gemiddeld huishouden gaat op jaarbasis in ieder geval 1,34 euro, ofwel 0.4 procent meer betalen, voor... 6 december 2019 - 10:52
Celstraf voor Geldroppenaar na vechtpartij GELDROP - Een 29-jarige man uit Geldrop moet drie maanden zitten vanwege openlijke geweldpleging, zo besloot de rechtbank Oost-Brabant dinsdag. De man deelde begin vorig jaar een klap uit in... 3 december 2019 - 14:02
Onderscheidingen EHBO-vereniging Geldrop GELDROP - Tijdens de jaarvergadering van de EHBO-vereniging Geldrop is een aantal onderscheidingen uitgereikt aan mensen die al vele jaren bestuurslid zijn of die op een andere wijze zich verdienstelijk... 2 december 2019 - 13:31
KommuS opent kantoor in Geldrop GELDROP – KommuS opent een eigen kantoor in het centrum van Geldrop. De KommuS crew is blij met de vaste plek. “We waren al geruime tijd op zoek naar een... 29 november 2019 - 19:09
Gildengroet voor burgemeester GELDROP-MIERLO - De gilden uit Geldrop en Mierlo hebben burgemeester Jos van Bree vanmiddag officieel verwelkomd. De gilden Sint Joris Zesgehuchten, Sint Catharina en Sint Barbara Mierlo, Sint Catharina en... 29 november 2019 - 17:56
Jos van Bree geïnstalleerd als burgemeester GELDROP-MIERLO – Jos van Bree is vanavond officieel geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van Geldrop-Mierlo. “Voor u staat een trotse man”, liet hij bij zijn eerste speech als burgemeester weten. Van... 28 november 2019 - 22:08