Weg lijkt vrij voor exploitant De Smelen

maandag 17 juni 2019 - 23:40|martin de bruijne

GELDROP – Zwembad De Smelen moet blijven en dan is samenwerking met huidig exploitant Laco de goedkoopste oplossing. Daarom wil een meerderheid van de gemeenteraad de overeenkomst met Laco verlengen. En nu niet voor een jaar, maar voor meerdere jaren. Die overeenkomst, met nieuwe voorwaarden, moet er voor 1 januari komen. Maandagavond sprak de gemeenteraad opnieuw over de toekomst van het zwembad, de meningen van de partijen liggen nog altijd flink uiteen.

De toekomst van De Smelen is al jaren onderwerp van discussie. Al jaren wordt de bestaande overeenkomst voor korte tijd, meestal een jaar, verlengd. Exploitant Laco krijgt van de gemeente twee ton subsidie per jaar voor de maatschappelijke functie. Om het zwembad te renoveren is geld nodig. Laco wil die investering deels financieren met de bouw van woningen in het gebied. Dat is in ieder geval iets dat de gemeenteraad niet wil. Wat er dan wel moet gaan gebeuren is al jarenlang onderwerp van discussie. Partijen verschillen van inzicht. Dat was maandag bij de gemeenteraadsvergadering niet anders.

De coalitiepartijen DGG, CDA, GroenLinks en DPM kwamen maandag met een amendement. Ze willen dat de gemeente een nieuwe meerjarige overeenkomst met Laco aangaat voor de maatschappelijke functie van De Smelen. Exploitant Laco zou wel aan een aantal voorwaarden moeten voldoen. Zo zou de staat van onderhoud en de uitstraling van het zwembad objectief vastgesteld moeten kunnen worden en moeten er criteria komen voor verduurzaming van De Smelen. Voldoet Laco niet aan de gestelde criteria dan kan de overeenkomst opgezegd worden. De coalitiepartijen stellen dat ze geen verdere bebouwing van het gebied willen. Ook vinden ze dat de uitstraling en staat van onderhoud van De Smelen moeten verbeteren. Een meerjarig contract is volgens de partijen de oplossing om het voortbestaan van De Smelen op langere termijn veilig te stellen. DGG-fractievoorzitter Frans Stravers: “alternatieven zijn onderzocht en niet haalbaar gebleken. Zelf een bad bouwen is te duur, met derden een zwemvoorziening realiseren te ingewikkeld. Met dit plan praten we nog een keer over het zwembad en als de overeenkomst er ligt dan lange tijd niet meer.”

 

Het college kan van de coalitiepartijen, een raadsmeerderheid, weer gaan onderhandelen met Laco. Wethouder Peter Looijmans kan zich wel vinden in het amendement. “Het is nu al lang steeds weer jaartje voor jaartje verlengen”, schetste hij. Looijmans merkte ook op dat er binnen de gemeenteraad “Nog steeds verschillende sentimenten zijn.” Dat bleek onder meer uit het amendement dat oppositiepartijen VVD en PvdA indienden. Die willen dat Laco met een beter plan komt en dat er tegelijkertijd gekeken wordt naar mogelijkheden om als gemeente zelf een zwembad te bouwen. Richard van de Burgt (PvdA) refereerde aan het onderzoek dat Toponderzoek in opdracht van Middenstandsbelangen deed. Daaruit bleek dat een ruime meerderheid van het TipPanel wil dat er een binnen- en buitenbad blijft. Het panel is kritisch over de huidige uitstraling van het zwembad. Dertig procent van de panelleden wil dat de gemeente het zwembad overneemt en een nieuwe exploitant zoekt. Met name de VVD is uiterst kritisch op Laco. “Een exploitant die niet doet wat we willen: goed voor het zwembad zorgen.” Volgens de VVD en PvdA zijn er mogelijkheden om zelf een zwembad te realiseren. En er zijn zorgen over de kosten. Van de Burgt denkt bijvoorbeeld dat er in de toekomst veel meer nodig is dan de huidige twee ton per jaar. “We moeten dit zwembad de nieuwe tijd in brengen, onderhoud moet. In dit geval is goedkoop duurkoop want met twee ton per jaar zijn we er niet.” Thomas Schouten (VVD) denkt dat er mogelijkheden liggen om ‘een andere kant op te gaan.” Hij opperde om te kijken of er met het Wolfsven gesproken kan worden over een zwemvoorziening.

D66 wil dat er een einde komt aan het jaarlijkse verlengen van de overeenkomst. “We willen vijf jaar met Laco verder gaan, dat is de goedkoopste oplossing. Er is de komende jaren geen geld om te investeren. Het bad voldoet aan de minimale eisen, ons rest niets anders dan vijf jaar verder te gaan met Laco”, aldus D66-fractievoorzitter Ton van Happen.

Uiteindelijk kon het plan van de coalitiepartijen om voor 1 januari een nieuwe overeenkomst met Laco te sluiten, rekenen op een ruime meerderheid in de raad. Alleen VVD en D66 stemden tegen het voorstel.

 

 

 

Gerelateerde nieuwsberichten

Historisch beeld: Twilight verlichting in de Langstraat GELDROP –Twilight verlichting. Wie kan er iets over de winkel vertellen? De winkel was gevestigd in de Langstraat. Het pand is afgebroken. Op de plek waar Twilight zat, staat nu... 20 november 2019 - 16:38
Welkom Sinterklaas GELDROP - Sinterklaas is aangekomen in Geldrop. Zondag arriveerden Sint en zijn Pieten in de haven Hulst. Honderden kinderen zagen de Pakjesboot aanmeren in Geldrop. De boottocht richting Geldrop verliep... 17 november 2019 - 17:41
Volop verrassingen bij Geldropse Dorpsquiz GELDROP - Een avond vol verrassingen. De deelnemers aan de derde editie van de Geldropse Dorpsquiz werden door de organisatie behoorlijk op het verkeerde been gezet. Dat begon al met... 17 november 2019 - 14:45
Doe mee met de Maatschappelijke Beursvloer Geldrop-Mierlo GELDROP-MIERLO - Doe mee met de derde editie van de Maatschappelijke Beursvloer Geldrop-Mierlo op woensdag 20 november. Bedrijven, verenigingen en stichtingen die mee willen doen kunnen zich eenvoudig aanmelden via... 15 november 2019 - 20:38
Gemeentehuis na renovatie weer bijna open GELDROP-MIERLO – Ze zijn trots en kijken uit naar de aanstaande verhuizing. Medewerkers van de gemeente verhuizen terug naar hun vertrouwde plek. Een plek die er voor de meesten totaal... 14 november 2019 - 18:28
Weinig bezwaren tegen begroting Geldrop-Mierlo GELDROP-MIERLO – De politieke partijen in Geldrop-Mierlo zijn het in grote lijnen met elkaar eens over de begroting. Er zijn weinig bezwaren tegen de plannen voor de komende jaren, bleek... 13 november 2019 - 12:16