(Foto: Centrummanagement Geldrop)

Geldropse Centrumwinkeliers willen vaart maken

woensdag 16 januari 2019 - 09:34|Lowie d’ Hooghe en Jolein van der Ven

GELDROP - Tijdens de vergadering van de commissie Ruimte kwam maandag de verkeersontsluiting van het centrum van Geldrop aan de orde. Namens de centrumwinkeliers sprak Mark Donders in zijn functie als voorzitter van het centrummanagement en eigenaar van Caffè Quattro de commissieleden toe. Hij verzocht hen dringend om nu eindelijk voortvarendheid te tonen en ervoor te zorgen dat, het liefst onmiddellijk, de spaden de grond in zouden gaan. Waar winkelpanden links en rechts sluiten, trekken de achterblijvende ondernemers hard aan het Geldropse centrum. Met evenementen, koopzondagen en andere initiatieven lukt dat goed, maar de lokale politiek mag van hen wat harder lopen om mensen weer het centrum in te krijgen.  

De bereikbaarheid van het parkeerterrein aan de Heuvel is in de kwestie ‘herinrichting van het centrum’ al geruime tijd het heetste hangijzer. Waar de belangen van de horecaondernemers aan het horecaplein liggen bij het zo verkeersluw mogelijk maken van die omgeving, botst dit streven behoorlijk met de belangen van de werkgroep Bereikbaarheid & Parkeren van het centrummanagement. Deze heeft namelijk het vergroten van de bereikbaarheid en vereenvoudigen van het parkeren als ambitie. Tegelijkertijd is het aantal leegstaande panden in het centrum, dat inmiddels op elf staat, reden voor zorgen onder de winkeliers: er moet van hen zo snel mogelijk iets gebeuren om het centrum weer een aantrekkelijke plek te maken. 

‘Dadelijk is over drie of vier jaar het centrum eindelijk klaar, en dan heb je geen ondernemers meer’

Actie
Al in december 2013 is door de gemeenteraad een centrumvisie met een oplegnotitie Parkeren vastgesteld. Bij de uitwerking van de herinrichting van de fase Heuvel/marktplein werden door het college van B en W aanvankelijk twee inrichtingsvarianten vrijgegeven voor de inspraakprocedure. Tijdens de afronding van de inspraakprocedure gaf de gemeenteraad echter aan dat zij meer varianten en alternatieven voor de bereikbaarheid van het marktplein onderzocht wilde hebben. Dit resulteerde uiteindelijk in een boekwerk van veertig pagina’s waarin maar liefst zes varianten zijn onderzocht en met elkaar vergeleken. 

Leuk, al die opties, vindt ondernemer Leon van Stiphout, maar er is haast bij: “Verschillende partijen hebben allemaal leuke ideeën, maar het mag geen jaren meer duren. Wij verlangen actie, je kan het niet maken dat er in 2019 niks aan de Heuvel gebeurt. Dadelijk is over drie of vier jaar het centrum eindelijk klaar, en dan heb je geen ondernemers meer.” De boodschap aan de politiek is duidelijk: Wees zuinig op je bestaande ondernemers. “Wat we niet willen, is dat er weer een bureau wordt ingehuurd dat voor tienduizenden euro’s maandenlang onderzoek gaat doen.” Ook voor de pand-eigenaren in het centrum heeft Van Stiphout een belangrijke boodschap: “Doe iets aan die hoge huurprijzen. De bomen groeien niet tot aan de hemel.” Volgens de eigenaar van de lingeriewinkel zijn de hoge huurprijzen in het centrum voor verschillende ondernemers reden geweest om te moeten stoppen. Dat wil niet zeggen dat de eigenaren daar helemaal niks mee hebben gedaan: volgens Van Stiphout zijn er zeker twee winkeliers die de afgelopen tijd een huurverlaging hebben gekregen. Maar het belangrijkste blijft dat er consumenten door de winkelstraten van Geldrop wandelen. Om dat een boost te geven, is de club van het centrummanagent flink bezig met het organiseren van evenementen zoals een modeshow, het gezelliger maken van het straatbeeld met meer en mooiere kerstverlichting, speciale initiatieven rondom Sinterklaas en Kerst, een kinderrommelmarkt en beachvolleybal. “We trekken hard aan het centrum”, vat Van Stiphout samen. Ook wordt er bezuinigd: met het vertrek van Jef van Stratum als centrummanager, is bewust geen nieuw persoon aangenomen voor die functie. “Jef heeft heel veel goede dingen gedaan, daar zijn we erg blij mee. Maar toen hij een nieuwe uitdaging koos, hebben we besloten de kosten te besparen. Daarvan konden we bijvoorbeeld de hoeveelheid sfeerverlichting tijdens de feestdagen verdubbelen.” Van de initiatieven van de club, wordt de Geldropse consument hoorbaar enthousiast, vertelt Van Stiphout: De Geldropse consument moppert, maar toont wel interesse in de dingen die we organiseren.” Deze koers willen de ondernemers dan ook blijven varen: “We zullen ervoor zorgen dat Geldrop steeds bruisender wordt en dat lukt steeds meer.” 

Nieuwe plannen
Maar voordat met de Heuvel de vernieuwing van het centrum compleet wordt gemaakt, moet eerst een duidelijke visie komen voor het centrum, met name het parkeren. En die mag dan van de winkeliers zo snel mogelijk worden uitgevoerd. Tijdens de vergadering van maandag werden echter weer tal van nieuwe ideeën over verkeer en parkeren naar voren gebracht. Onder meer over mogelijkheden om de verbinding tussen het Horecaplein en het Kasteel/kinderboerderij drastisch te verbeteren. Een verdiepte Mierloseweg, een brug over de Mierloseweg. Het overhevelen van de bibliotheek naar Hofdael, een nieuw parkeerdek enzovoorts. Zelfs de bouw van een monorail werd geopperd. Allerlei zaken die weinig met de heikele kwestie van het parkeren te maken hadden en ook niet op de agenda stonden. Dit tot duidelijk ongenoegen van de inspreker die eigenlijk alleen maar begindata van werkzaamheden wilde horen. 

‘We zullen ervoor zorgen dat Geldrop steeds bruisender wordt en dat lukt steeds meer’

Uiteindelijk bleek toch ook bij de meeste raadsleden een voorkeur te bestaan voor variant 2, waarin het voor alle verkeersstromen, gemotoriseerd en ongemotoriseerd, alleen mogelijk blijft om via de huidige weg van en naar het marktplein te gaan. Het belang van de huidige toegang tot het parkeerterrein aan de heuvel wordt zelfs groter omdat op het gedeelte tussen Heerenhuys 23 en het pand van de ING-bank geen autoverkeer meer mogelijk zal zijn. Het draagvlak voor deze variant is bij de horecaondernemers niet groot omdat het verkeersaanbod langs het horecaplein nagenoeg gelijk zal blijven. Uit ingediende zienswijzen tijdens de inspraakronde ronde zou blijken dat 60% van de belanghebbenden voorkeur hebben voor deze variant. Overigens is Mark Donders van mening dat dit percentage wel eens hoger zou kunnen liggen omdat deze conclusie aan zou geven dat de vier horecazaken elk goed zouden zijn voor 10% van het draagvlak, wat hij als spreekbuis van 175 ondernemers zeer betwijfelt. 

Online winkelen
Na afloop van de vergadering gaf Van Stiphout aan dat hij het helemaal niet eens is met de redenen voor winkelleegstand zoals die de laatste tijd regelmatig in de pers verschijnen. Webwinkels zouden de grootste boosdoener zijn maar hij constateert, onder meer kijkend naar buurman Mierlo, dat daar in grote tegenstelling tot Geldrop nagenoeg geen panden leegstaan. “En is daar geen internet dan?” Hij verduidelijkt dat kennelijk goede bereikbaarheid, gratis parkeren en een aantrekkelijk winkelaanbod toch meer invloed hebben op het publiek dan het bestaan van webwinkels. Ook wees hij nog eens nadrukkelijk op het effect van uitstel van plannen dat ondernemers voor de moeilijke beslissing stelt om al dan niet te kiezen voor een nieuwe onzekere, en vaak dure huurperiode van minstens een of twee jaar. 

Aan het eind van de vergadering beloofde wethouder Van de Laar (Bereikbaarheid en Verkeer) om in maart terug te komen met een nader uitgewerkt voorstel voor variant 2 en zich vooral sterk te maken om alles wat snel aangepakt kan worden daarin mee te nemen. Met name de schuine marmeren randen drempeltje die tot nu toe al voor meer dan veertig geregistreerde ongelukken hebben gezorgd, zouden snel moeten verdwijnen. De uitwerking van variant 2 laat onverlet dat veel van het voorstel uit variant 5 daarmee niet definitief uitgesloten wordt. In dat plan zou dan een verbinding tussen het Bezorgershof en het marktplein in beide richtingen mogelijk blijven door gebruikmaking van het perceel van de ABN/AMRO-bank. Daarmee zou dus op termijn alsnog een autovrij horecaplein gerealiseerd kunnen worden. 

Gerelateerde nieuwsberichten

File na ongeval op A67 REGIO - Momenteel staat er een lange file op de A67 na een ongeval eerder tussen Someren en Geldrop. Het ongeval vond maandagochtend rond 7.30 uur plaats. Als gevolg daarvan... 19 augustus 2019 - 08:04
Plezier maken bij Kindervakantieweek Nuenen NUENEN - De laatste vakantieweek voor de jeugd is al jarenlang Kinder vakantie week (KVW) in Nuenen. Ook dit jaar vermaakten honderden kinderen zich met allerlei activiteiten. In 1983 begon... 16 augustus 2019 - 17:34
Theatervoorstelling Kust op het Voortje MIERLO/SOMEREN – Na een succesvolle eerste editie vorig jaar brengt theater ‘Op het Voortje’ van theatermaakster Anneke Schröder in augustus een tweede buitenvoorstelling in Mierlo. Liefst vijf keer speelt de... 16 augustus 2019 - 12:26
Zomerfoto's GELDROP-MIERLO - De vakantieperiode loopt ten einde. Lezers van Middenstandsbelangen sturen nog volop zomerfoto's naar de redactie. We ontvingen onder meer een zomerse zonsondergang. Franka van der Vorst stuurde een... 14 augustus 2019 - 14:58
Gouden Mierlose Jeugd Vakantieweek Mierlo – Het werd aangekondigd als een feestelijke week, de 50steMierlose Jeugd Vakantieweek. En het werd tot op heden een week vol prachtige en feestelijke activiteiten. Morgen, vrijdag 16 augustus... 14 augustus 2019 - 12:24
Jeugdvakantieweek weer terug GELDROP – Ooit was het een groots evenement. Onder de naam ‘voor onze jeugd vakantievreugd’ konden kinderen in Geldrop meedoen met de vakantieweek. Een week lang samen sporten, plezier maken,... 13 augustus 2019 - 16:57