Theo Stijntjes (60 jaar lid) en George Krekel (40 jaar lid) ontvingen beiden een jubileumspeld. (Foto: Lowie d'Hooghe)

Waardering voor ruim een eeuw inzet voor medemensen

maandag 31 december 2018 - 10:21|Lowie d’ Hooghe

GELDROP - Onlangs zijn twee leden van de Vincentiusconferentie H. Maria Brigida Geldrop-Mierlo door het hoofdbestuur van de Landelijke Vincentiusvereniging in het zonnetje gezel voor hun vele jaren lange inzet. De heer Theo Stijntjes (60 jaar lid) en de heer George Krekel (40 jaar lid) ontvingen beiden een jubileumspeld met bijbehorende oorkonde voor hun jarenlange inzet. 

De Vincentius Vereniging Conferentie H Maria Brigida is als lokale vereniging verbonden aan de overkoepelende Vincentius Vereniging NL die op haar beurt weer deel uitmaakt van de in Parijs ontstane wereldwijde Vincentiusorganisatie. Deze heeft aldaar nog steeds haar hoofdzetel. Het is dan ook heel fantastisch dat het landelijk bestuur met het onderscheiden van de 2 Geldropse bestuursleden, (Theo Stijntjes is Vicevoorzitter en George Krekel 2esecretaris) uitdrukking heeft willen geven aan haar waardering voor hun beider belangrijke vrijwilligerswerk. Theo was pas 28 jaar toen hij lid werd van de Vincentiusconferentie en werd, net als George Krekel ook Gildebroeder bij het St. Jorisgilde. Theo als Hoofdman en George als Deken–schrijver. Daarnaast was Theo gemeenteraadslid in Geldrop en stond aan de wieg van het Boliviakomité dat o.m. studenten uit ontwikkelingslanden, later meer specifiek uit Zuid-Amerika steunde. Jarenlang organiseerde de Vincentiusvereniging Sinterklaasfeesten voor families. Deze activiteit werd overgenomen door het Boliviacomitee dat daarmee geld genereerde dat weer ten behoeve van anderen, financieel minder bedeelden, ingezet kon worden. Theo zette zich via de Vincentiusvereniging ook immigranten als gastarbeiders en vluchtelingen. Tal van nationaliteiten hebben dan ook bij hem thuis op de bank gezeten. Zij werden steeds hartelijk ontvangen en op hun gemak gesteld door Theo’s echtgenote Tiny die hem bij al zijn vrijwilligerswerk altijd enthousiast en onvoorwaardelijk ondersteunde.

Zo oud als de textielindustrie
De conferentie Geldrop van de Landelijke Vincentius vereniging vind zijn oorsprong in het reeds in 1648 opgerichte gecombineerd Armbestuur voor Geldrop en Zesgehuchten. Zo’n twee eeuwen later werd dit opgesplitst in Geldrops- en een Zesgehuchtens Armbestuur en op 14 Oktober 1850 werd de huidige Vincentius vereniging conferentie Geldrop gesticht. De eerste president was de fabrikant Adriaan van den Heuvel. Het doel was het bevorderen van het schoolgaan door arme kinderen om hen later economisch zelfstandig te maken en daarnaast materiele ondersteuning te bieden aan arme gezinnen. De echtgenotes van de fabrikanten richtten de St. Elisabethvereniging op die tot doel had om kraamvrouwen te ondersteunen en voor zieken te zorgen. De Vincentiusvereniging stichtte met de Elisabethvereniging samen het bekende Vincentiusgebouw aan de Langstraat. Dit Vincentiushuis diende als vergaderruimte voor de besturen, als “werkruimte” voor de leden en als opslag voor de uit te delen brandstoffen. Beide verenigingen bleven een tijdlang een zaak van de fabrikanten maar in 1915 werd in de Geldropse Gemeenteraad een pleidooi gehouden om te zorgen dat het bestuur meer een afspiegeling van de doorsneebevolking werd, omdat de armen eerder bij hen aan zouden kloppen dan bij een fabrikant. Door de opkomst van een betere sociale wetgeving vond in de jaren zeventig een teruggang in het Vincentiuswerk plaats maar de laatste jaren is het aantal hulpvragen dat de Vincentius Vereniging bereikt weer flink toegenomen.

Anno 2019 actiever dan ooit
Momenteel is de Vincentiusvereniging nog steeds actief met financiële hulp door het verstrekken van leningen, zowel renteloos als rentedragend, afhankelijk van de persoonlijke situatie. En met administratieve en financiële begeleiding (waaronder eventueel budgetbeheer) door gecertificeerde vrijwilligers van de werkgroep Budgetmaatje Geldrop-Mierlo. Zij voert haar kernactiviteiten uit in samenwerking met andere partners op het gebied van armoedebestrijding in Geldrop-Mierlo e.o. onder andere via het  Armoedeplatform van de gemeente Geldrop-Mierlo. Ze verleent Hand- en spandiensten in bijzondere situaties zoals bij afsluiting van nutsvoorzieningen, en bij huisuitzettingen en dergelijke.

Samenwerking vindt plaatst met de afdeling schuldhulpverlening van de gemeente Geldrop-Mierlo, en er worden contacten met vrijwillige en professionele hulpverleners op gebied van Armoedebestrijding bij o.a. de voedselbank onderhouden. Zie voor meer informatie over armoedebestrijding ook de beide websites: www.vincentiusvereniginggeldrop.nlen www.budgetmaatjegeldrop-mierlo.nl  

Gerelateerde nieuwsberichten

Sjef Smeets presenteert boek over geschiedenis St. Anna Ziekenhuis GELDROP – Vijf jaar lang worstelde Sjef Smeets (79) zich door archieven, jaarverslagen en honderden foto’s met als doel de geschiedenis van het Sint Anna Ziekenhuis helder in beeld te... 15 januari 2019 - 16:04
Wie wordt Ondernemer van het Jaar Geldrop-Mierlo? GELDROP-MIERLO - Zoals elk jaar organiseren de twee ondernemersverenigingen in Geldrop-Mierlo samen de verkiezing Ondernemer van het Jaar. Ondernemend Geldrop-Mierlo en Gemini slaan de handen ineen om aanstaande woensdag, tijdens... 11 januari 2019 - 14:46
Jubilarissen vv Mifano gehuldigd MIERLO – Al vele jaren is het bij de Mierlose voetbalvereniging Mifano een goede traditie om tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst, op de eerste zondag van het nieuwe jaar, de leden te... 7 januari 2019 - 17:43
Thea Gevers-van der Velden Mierlose Mens 2019 MIERLO - Tijdens de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst die vrijdag 4 januari jongstleden plaatsvond in Partycentrum ‘denheuvel’ te Mierlo werd mevrouw Thea Gevers-van der Velden (74) bekend gemaakt als de Mierlose Mens... 7 januari 2019 - 17:39
Hekwerk Leenderbos op tientallen plaatsen vernield LEENDE - In natuurgebied Leenderbos werd maandagochtend door boswachters van Staatsbosbeheer ontdekt dat het hekwerk rondom het Laagveld in het Leenderbos op tientallen plekken vernield was. Elke vijf meter zijn... 7 januari 2019 - 13:42
Een frisse start MIERLO – Maar liefst 99 bikkels namen op nieuwjaarsdag deel aan de tweede editie van de speciale nieuwjaarsduik in het openlucht zwembad van Bospark ’t Wolfsven in Mierlo. Een kleine... 2 januari 2019 - 10:35