Zeer geslaagde 350ste bedevaart naar O.L. Vrouw van Handel

maandag 16 juli 2018 - 10:38|Lowie d'Hoogte

GELDROP/HANDEL -  Vrijdag 22 juni jl. werd door de pelgrims, voorafgaand aan 350ste bedevaart naar Handel, een eucharistieviering in de H. Brigidakerk bijgewoond, die werd voorgegaan door pastoor J. van der Maazen.

Zaterdagochtend 23 juni vertrokken om 10.00 uur, na het bidden van het reisgebed, ca. 40 voetgangers naar Handel. Ter gelegenheid van het 350ste jaar was ook een speciale fietsbedevaart opgezet. De fietsers vertrokken om 12.45 uur richting Handel, na een samenkomst in de H. Brigidakerk. Zij zouden in de kerk van Gerwen een gebedsmoment hebben, waarna de tocht weer werd hervat. Rond de klok van 16.15 uur kwamen de voetgangers aan in de parochiekerk van Handel waar ze hartelijk werden ontvangen door pastor Stefan Schevers, de nieuwe  pastor van de Willibrordusparochie van Groot Gemert.

De liefde voor God 
Op zondagochtend werd om 09.30 uur de plechtige eucharistieviering in het unieke processiepark van Handel door de vele bedevaartgangers uit Geldrop bijgewoond. In zijn preek op het feest van St. Jan de Doper maakte pastoor van der Maazen duidelijk dat zowel St. Jan als Maria mensen waren die zich bemind wisten door God. Die liefde van God, die er ook is voor ons, maakte dat zowel Johannes de Doper als Maria  er helemaal konden zijn voor God maar ook voor ons mensen, 350 jaar dus onder Maria’s hoede. Tegen het einde van de viering werd mevr. Tiny van Bakel gevraagd naar het altaar te komen.  Zij had eerder al aangegeven om dit jaar, na de viering van de 350ste bedevaart, te willen stoppen als bestuurslid. Pastoor J. van der Maazen bedankte haar voor haar jarenlange bijdrage aan deze bedevaart, waarvan ruim 28 jaar als bestuurslid in de functie van penningmeester. Als blijk van waardering overhandigde Pastoor J. van der Maazen haar een prachtig boeket bloemen.

De gezangen tijdens de eucharistieviering werden verzorgd door “This Generation Geldrop” en de instrumentale begeleiding werd verzorgd door de “Senioren Blaaskapel. Ook de St. Catharina en Barbara en Sint Joris gilden waren aanwezig en brachten tijdens de plechtigheid de gilde-eer. Aansluitend aan de H. Mis vond de traditionele sacramentsprocessie plaats in het unieke Handelse processiepark. Na afloop van deze sacramentsprocessie kregen alle bedevaartgangers, als aandenken aan dit jubileumjaar, een boekje aangeboden met daarin het ontstaan en de geschiedenis van de bedevaartplaats Handel en een terugblik op de 350 jaar dat Geldrop al naar Handel trekt. In deze editie zijn veel foto’s geplaatst die door Geldropse families beschikbaar zijn gesteld.

Jubilaris
Tijdens het zingen van de traditionele bedevaartliederen, in de overvolle  parochiekerk van Handel met de heer Ad Verhappen aan het orgel, werden er ook weer enkele jubilarissen gehuldigd. Zij hadden allen minimaal 40 jaar aan de Geldropse bedevaart deelgenomen. Dit jaar waren dat mevrouw Vorstenbosch-Verhoeven, de heer Verhoeven en mevrouw Wilhelmien van de Heijden van Haelen. De heer en mevrouw Jan en Mien de Greef waren op dat moment niet aanwezig en kregen daarom de Mariamedaille later, thuis, alsnog opgespeld. Gezien het speciale karakter van deze 350ste  bedevaart zong de heer Ad Verhappen, direct na de huldiging van de jubilarissen, het lied “de Bedevaart” met de tekst van de  heer Peter Haans. Hierbij werd hij op het orgel begeleid door de zoon van Peter Haans, de heer Ad Haans.

Om 13.00 uur vertrokken de voetgangers weer richting Geldrop. Kort daarna gevolgd door de fietsers en de overige bedevaartgangers. Het bestuur zorgde ervoor dat de voetgangers onderweg voldoende water konden drinken. Om 19.00 uur kwam het gezelschap, vanaf de Dwarsstraat begeleid door  Pastoor J. van der Maazen, acolieten en de harmonie G.M.C., de H. Brigidakerk binnen die voor deze gelegenheid extra feestelijk werd verlicht met honderden kaarsen. Gedurende het laatste gedeelte van hun tocht naar de H. Brigidakerk werden de bedevaartgangers door veel belangstellenden met een warm applaus onthaald. In de kerk werd tenslotte Tot slot werd de 350ste bedevaart naar O.L. Vrouw van Handel door Pastoor J. van der Maazen en voorzitter Frans Parren afgesloten. Het bestuur van de bedevaart bedankt iedereen die heeft bijgedragen aan het welslagen van deze bedevaart. De deelnemers, Pastor Schevers en de kosters Arno en Martin uit Handel, Pastoor J. van der Maazen, Koninklijke harmonie GMC, acolieten, misdienaars, Het koor “This Generation”, de baldakijndragers, EHBO-er  Ben Luijsterburg, voerman Jan van Meijl van manage Meijldijk voor het beschikbaar stellen en mennen van paard en huifkar, diegenen die de buskaartjes en busleiding hebben verzorgd, Senioren Blaaskapel Geldrop, het Sint Catharina en Barbara gilde en het Sint Joris gilde Zesgehuchten, organist Ad Verhappen, Ad Haans en Assurantiën Nico Wisselaar. Ook dit jaar was het ideaal wandel en fietsweer, droog en niet te warm, wat betekende dat er gelukkig heel weinig werk was voor de EHBO. Secretaris Bart Fleskens laat, namens het bestuur van de bedevaart Geldrop – Handel, weten dat de 351ste bedevaart Geldrop – Handel in 2019 gehouden wordt in het weekend van 29 en 30 juni 2019.

Gerelateerde nieuwsberichten

College willen tonnen investeren in grote zaal Hofdael GELDROP – Om Centrum Hofdael in Geldrop op te knappen en de grote zaal geschikt te maken voor meer theatervoorstellingen en andere activiteiten is 350duizend euro nodig. Het bestuur van... 25 juni 2019 - 15:14
Tropische temperaturen bij Zomercarnaval Mierlo MIERLO - Carnaval is normaal in de koude winterperiode. Zomercarnaval in Nederland blijft een risico, met het weer weet je immers nooit in ons land. De tweede editie van het... 24 juni 2019 - 23:33
Zomers Mierlo toont creativiteit MIERLO - Een zonovergoten editie van Mierlo Artistique. Mooi weer en mooie creaties afgelopen zondag in Mierlo. Beeldhouwen, schilderen, quilten en tal van andere artistieke uitingen kwamen voorbij. En ondanks... 24 juni 2019 - 23:13
Onzekerheid over Aldi Braakhuizen-Zuid GELDROP – Buurtbewoners willen de Aldi in Braakhuizen-Zuid voor de wijk behouden. En de politiek zou ook graag de supermarkt laten blijven. Alleen: de politiek heeft er niets over te... 19 juni 2019 - 11:12
Waarnemend burgemeester weer weg GELDROP-MIERLO - Désirée Schmalschläger, waarnemend burgemeester van Geldrop-Mierlo gaat al weer weg. Ze is dinsdagavond door de gemeenteraad van Leudal voorgedragen als nieuwe burgemeester. Schmalschläger (1965) komt uit Schimmert. De... 18 juni 2019 - 22:04
Weg lijkt vrij voor exploitant De Smelen GELDROP – Zwembad De Smelen moet blijven en dan is samenwerking met huidig exploitant Laco de goedkoopste oplossing. Daarom wil een meerderheid van de gemeenteraad de overeenkomst met Laco verlengen... 17 juni 2019 - 23:40