Het bevrijdingsmonument met het horecaplein waar uiterst rechts de Hofstraat op uitkomt. (Foto: Ger Jansens)

Herinrichting Hofstraat en Heuvel

vrijdag 3 juli 2020 - 20:14|Ine van Hal

GELDROP – Het college van B en W van de gemeente Geldrop-Mierlo heeft in de vergadering van dinsdag 16 juni de herinrichting van de Hofstraat en een gedeelte van de Heuvel vastgesteld. Als alles volgens planning verloopt kunnen de werkzaamheden komend najaar beginnen.

In deze fase betreft het een herinrichting van de openbare ruimte in het gebied Hofstraat inclusief het meest noordelijke deel van het horecaplein aan de Heuvel rondom het bevrijdingsmonument. Bij de reconstructie zal gebruikt gemaakt worden van eenzelfde soort bestrating en straatmeubilair als in de Langstraat en Korte Kerstraat. Voor een deel kan daarbij de bestaande bestrating hergebruikt worden. Op verzoek van bewoners wordt uitgegaan van behoud van het huidige aantal parkeerplaatsen aan weerskanten van de weg. De schuine banden die in de Hofstraat en Heuvel de rijbaan scheiden van het trottoir worden vervangen door vlakke banden. Om voor weggebruikers het verschil tussen rijbaan en trottoir duidelijk aan te geven zal gebruik gemaakt worden van verschillend bestratingsmateriaal.

Openbaar groen
n de Hofstraat en bij de panden rondom het bevrijdingsmonument aan de Heuvel wordt de beplanting aangepast aan de stedelijke omgeving. Dit geldt met name voor de bomen. Er is gekozen voor eenzelfde boomsoort als in de Langstraat, maar dan in de vorm van hoge zuilbeuken in plaats van lage haagbeuken. De vorm van de hagen bij het bevrijdingsmonument en naast het gemeentehuis blijft hetzelfde, maar de planten worden vervangen door beuken. Het groenvak voor het koetshuis wordt vergroot, zodat er ruimte ontstaat voor een zitbank en een extra, grote boom. De aanwezige fietsklemmen worden verwijderd. De twee kastanjebomen op het voorplein bij de villa blijven behouden. Het is de bedoeling dat komend najaar begonnen wordt met de herinrichtingswerkzaamheden. Het college van B en W deelt dit mee in een brief aan de gemeenteraad. De eveneens geplande reconstructie van De Meent inclusief de ventweg Mierloseweg gaat nog niet door. Deze fase is uitgesteld vanwege het grote aantal reacties van omwonenden en een lopend onderzoek naar langparkeervoorzieningen aan de randen van het centrum.

Tags
Meer media