Het centrum van Mierlo met in het midden het pand van Dienst Dommelvallei. (Archieffoto: Ger Jansens)

Tijdelijk parkeren bij De Waag

donderdag 2 juli 2020 - 10:22|

MIERLO – De gemeente Geldrop-Mierlo gaat op korte termijn 29 tijdelijke (lang)parkeerplaatsen aanleggen bij de voormalige brandweerkazerne De Waag in Mierlo. In de raadsvergadering op maandag 29 juni werd hiertoe een motie aangenomen.

Met de aanleg van de parkeerplaatsen kan al op korte termijn begonnen worden, nadat de aanwezige bomen gekapt zijn. Volgens wethouder Hans van de Laar gaat het voornamelijk om het egaliseren en verharden van het middenterrein. De kosten van het geschikt maken van het terrein voor parkeren zullen rond de vierduizend euro bedragen.
De motie is maandagavond in aangepaste vorm opnieuw ingediend door VVD, DPM, Groen Links, CDA en DGG nadat deze eerder dit jaar was ingetrokken. In april heeft het college van B en W de gemeenteraad geadviseerd af te zien van de aanleg van de parkeerplaatsen, omdat deze maar voor een korte periode gebruikt zouden kunnen worden. Dit in verband met de ontwikkeling van een nieuwbouwplan voor De Waag, waarover de gemeente momenteel in overleg is met woningstichting Compaen. De woningstichting wil De Waag slopen en op het terrein en in de omgeving sociale huurwoningen en eventueel appartementen bouwen.  Als het overleg en de plannenmakerij van Compaen naar verwachting verlopen zou de bouw binnen anderhalf jaar van start kunnen gaan, zo stelde het college van B en W afgelopen april in een informerend schrijven aan de gemeenteraad. Als het zover is zullen de tijdelijke parkeerplaatsen vervallen.
Verder heeft het college de gemeenteraad laten weten vooralsnog af te zien van de invoering van een blauwe zone en een onderzoek op te willen starten naar de mogelijkheden van lang-parkeren in Mierlo. “Het is juist interessant het effect van lang-parkeren te onderzoeken door de tijdelijke aanleg van parkeerplaatsen bij De Waag”, zo schrijven de indieners van de motie. Overigens stemde Groen Links uiteindelijk tegen de motie vanwege het kappen van twee bomen op het terrein.

Lichtblauwe variant
In dezelfde raadsvergadering werd een door D66, CDA, DGG, DPM, Groen Links en PvdA ingediende motie aangenomen met betrekking tot de invoering van een blauwe zone in Mierlo. Een grote meerderheid van de gemeenteraad wil dat het college van B en W de invoering van een ‘lichtblauwe’ variant uitwerkt. Daarbij valt te denken aan een beperkt aantal, door het college nader te bepalen blauwe zones in het centrum.
Bij de uitwerking van deze lichtblauwe variant zou bovendien meer aandacht besteed moeten worden aan het stimuleren van fietsgebruik. Onder anderen door het creëren van goede fietsparkeerfaciliteiten. Volgens fractievoorzitter Ton van Happen van D66 zal het de verkeersveiligheid ten goede komen als inwoners vaker op de fiets naar het centrum komen.

Dienst Dommelvallei
De gemeente Geldrop-Mierlo gaat de mogelijkheid onderzoeken van het verplaatsen van de Dienst Dommelvallei naar een kantoorlocatie elders in Mierlo. Ook hiervoor werd maandagavond in de raadsvergadering een motie aangenomen. Alleen VVD stemde tegen.
De Dienst Dommelvallei is momenteel gehuisvest in het voormalige gemeentehuis. Een meerderheid van de gemeenteraad vraagt zich af of het centrumgebied van Mierlo wel de meest aangewezen plek is voor een gebouw, waar rond de 70 mensen werken en in de omgeving parkeren. Door verplaatsing van de Dienst kan het voormalige gemeentehuis vrij gemaakt worden voor toepassingen die beter in het centrum van Mierlo passen.  
Het onderzoek door het college van B en W dient er in eerste instantie op gericht te zijn, te bekijken of er gelijkwaardige panden beschikbaar zijn met een vergelijkbare huurprijs. Als dat zo is zal door de gemeente een businesscase opgesteld worden voor de verplaatsing van de Dienst.
In deze businesscase dienen volgens de gemeenteraad een aantal aspecten meegenomen te worden. Waaronder de invloed van een verplaatsing van de Dienst op het parkeren in het centrum. Mogelijke nieuwe bestemmingen voor het voormalige gemeentehuis, bijvoorbeeld appartementen voor senioren eventueel in combinatie met horeca. En als laatste aspect het bekijken van de mogelijkheid of de openbare ruimte in het midden tussen de gebouwen ingericht kan worden als een plein. 

Tags

Gerelateerde nieuwsberichten

Aanrijding in Mierlo MIERLO – Een ongeval woensdag kort na het middaguur op de rotonde Geldropseweg-Prelaat Brantenstraat in Mierlo. Een automobilist en een scooterrijdster zijn op elkaar gebotst. De automobilist kwam uit de... 28 oktober 2020 - 13:19
Beeld De verzetsstrijder onthuld GELDROP- Wethouder Rob van Otterdijk en Peter van Gestel hebben maandagmiddag het beeld De Verzetsstrijder onthuld. Het beeldje staat op de kruising Harrie van Gestelstraat/Jan Herkensstraat. Twee nieuwe straatnamen van... 26 oktober 2020 - 18:12
Kermis Mierlo: niet groot, wel gezellig MIERLO – In veel gemeenten ging er een streep door de jaarlijkse kermis. Niet in Geldrop-Mierlo. Daar werd gekeken naar de mogelijkheden om vooral de jeugd toch een plezier te... 14 september 2020 - 09:10
Gemeenschapshuizen Mierlo in zwaar weer MIERLO – Donkere wolken boven ‘t Patronaat en Loesje in Mierlo. De beide gemeenschapshuizen komen fors geld tekort. Er is een grote huurachterstand en faillissement dreigt. De kans is groot... 8 september 2020 - 12:51
Stormschade in Mierlo MIERLO - De brandweer Mierlo is woensdagmorgen rond 8.30 uur gealarmeerd voor stormschade. In de Langenakker is een tak van een boom afgescheurd. De tak lag boven op de boarding... 26 augustus 2020 - 10:12
ADO op trainingskamp in Mierlo MIERLO – Voetbalclub ADO was vorige week op trainingskamp in Mierlo. De club ‘Alles Door Oefening’ uit Den Haag trainde op de velden van de Mierlose club Mifano en was... 3 augustus 2020 - 10:35